Mezi bibliometrií a peer review

Národní hodnocení a návazné financování výzkumu v České republice bylo od roku 2004, kdy začalo systematicky probíhat, založeno téměř výhradně na bibliometrickém měření jednotlivých výstupů. V reakci na kritiku a množící se nežádoucí efekty tohoto schématu se nyní připravuje nová metodika hodnocení, která má zahrnovat více peer review a komplexněji zohledňovat fungování výzkumných institucí. Nejen bibliometrie, ale i hodnocení peer review s sebou nese řadu problémů a nástrah.


Jak na základě zahraničních a dosavadních domácích zkušeností na úrovni institucí těmto problémům předejít nebo se s nimi během procesu hodnocení účinně vypořádat?
Jaký poměr bibliometrického hodnocení a peer review zvolit?
Jaké role může a má hrát hodnocení v rozvoji výzkumných organizací?
Jak provázat výsledky hodnocení a financování?
Jak učinit samotný proces hodnocení co nejvíce transparentním a průkazným ve vztahu k akademické obci?


Prostřednictvím debaty o těchto a dalších otázkách je cílem konference přispět ke smysluplnému, v očích akademické obce legitimnímu a empirickými poznatky podloženému nastavení právě vznikající metodiky hodnocení výzkumu na národní úrovni.
Zvanou přednášku pronese Paul Wouters, profesor scientometrie a ředitel Centra pro studia vědy a technologií, Leidenské univerzity (https://www.cwts.nl/people/paulwouters) a mj. také spoluautorem Leidenského manifestu zveřejněného v časopise Nature v roce 2015, který definuje 10 principů, jež by mělo dodržovat každé smysluplné hodnocení výzkumu (http://www.nature.com/news/bibliometrics-the-leiden-manifesto-for-research-metrics-1.17351).