Zodpovědný výzkum a inovace: komunikace a propojení mezi vědou a společností

Aktivity v roce 2018

Leidenský manifest k měření výzkumu (s českými titulky)

Accelerated.academy 2018

Aktivity v roce 2017

14. 12. 2017
Youthful Science, Useful Science

23. 6. 2017
Science and Technology in Democratic Society: How to Make Research and Innovation responsible?

Aktivity v roce 2016

18. 11. 2016
Mezi bibliometrií a peer review

2. 6. 2016
Parasitic Relations in Academic Publishing

Aktivity v roce 2015

2.–4. 12. 2015
Moc, zrychlení a metriky v akademickém životě

13. 10. 2015
Predátoři, lovci a sběrači: Jak smysluplně a odpovědně publikovat ve společenských vědách?