Věda překonává hranice?

Čtvrtek 24. listopadu / Thursday 24th November
9.00–9.30 registrace, úvodní slovo / registration, opening ceremony

Panel 1 / Session 1
9.30–9.50 Ulrike Thoms (Berlin)
Approaches to the History of International Scientifi c Congresses. Opportunities and Problems

9.50–10.10 Marcin Maciuk (Archiwum Nauki PAN i PAU Kraków)
Science over the borders. Foreign contacts of Polish scientists in the twentieth century. About one of the exhibitions in Archives of Science of the Polish Academy of Science and the Polish Academy of Arts and Sciences

10.10–10.30 Michel Dupuy (Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine)
Conference and construction of a global enviromental problematic: the transboundary air pollution

10.30–10.50 diskuse k panelu / panel discussion

10.50–11.10 přestávka na občerstvení / coffee break

Panel 2 / Session 2

11.10–11.30 Antonie Doležalová (Institut ekonomických studií FSV UK)
Konference Společnosti pro vědu a umění (SUV) a kontinuita československého ekonomického myšlení před rokem 1989

11.30–11.50 Michaela Kůželová (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)
Když vědec do boje táhl: Českoslovenští „vyslanci socialistické vědy“ na mezinárodních kongresech

11.50–12.10 Martin Franc (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)
Rauty – exkurze – kuloáry. Každodennost českých vědců na mezinárodních kongresech v šedesátých letech 20. století na příkladu Ivana Málka a Josefa Charváta

12.10–12.30 diskuse k panelu / panel discussion

12.30–14.00 přestávka na oběd / lunch break

Panel 3 / Session 3

14.00–14.20 Petra Hyklová (Astronomický ústav UK v Praze)
Účast českých astronomů na zahraničních konferencích, 1918–1938

14.20–14.40 Tomáš Pavlíček (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)
Význam mezinárodních astronomických kongresů pro české astronomy a formování vlastního oboru (na příkladu IAC 1977 v Praze)

14.40–15.00 Miloslav Machoň (Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka Vysoké školy ekonomické v Praze)
Význam mezinárodních konferencí pro mezinárodní politiku

15.00–15.20 diskuse k panelu / panel discussion

15.20–15.40 přestávka na občerstvení / coffee break

Panel 4 / Session 4
15.40–16.00 Kamila Mádrová (Archiv ČVUT)
„Nelze jen pořád zasedat, vždyť jsme jen lidé z těsta…“ Studenti a profesoři Českého vysokého učení technického při jednání i ve společenském zázemí mezinárodních sjezdů 1918–1938

16.00–16.20 Milena Josefovičová (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)
Konference technické sekce ČSAV na přelomu 50. a 60. let

16.20–16.40 Věra Dvořáčková (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)
Zasedání RILEM 1961 bude v Praze (První poválečné zasedání mezinárodní organizace stavebního výzkumu v zemích „socialistického tábora“)

16.40–17.00 diskuse k panelu / panel discussion

17.30–18.00 hudební program / musical program

18.00 raut / banquet


Pátek 25. listopadu / Friday 25th November

Panel 5 / Session 5

9.30–9.50 Werner von Trützschler (International Council on Monuments and Sites, Germany)
Geburt und Leben eines wissenschaft liches Kommittees in einer Nichtregierungsorganisation. Das internationale Rechtskommittee (ICLAFI) im internationalen Denkmalrat (ICOMOS)

9.50–10.10 Katarína Zavacká (Ústav štátu a práva SAV)
„Prípravné práce poriadateľské rozvinovaly sa veľmi utešene…“ Bratislava 30. rokov a právnické zjazdy JUDr. Cyrila Bařinku

10.10–10.30 Michaela Lišková, Renáta Neprašová (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.)
Lexikografi cké kongresy Euralexu

10.30–10.50 Lenka Stolárová (Ústav pro dějiny umění FF UK)
Mezinárodní vědecká setkání Karel Škréta (1610–1674): doba a dílo a Karel Škréta a malířství 17. století v Čechách a v Evropě

10.50–11.20 diskuse k panelu / panel discussion

11.20–13.00 přestávka na oběd / lunch break

Panel 6 / Session 6

13.00–13.20 Elena Sinelnikova (St. Peterburg Branch of the Institute for the History of Science and Technology, Russian Academy of Sciences, Russian Federation)
Soviet Scientists (Members of Scientifi c Societies) at the International Scientific Meetings in 1920s: Political and Ideological Aspects

13.20–13.40 Jan Arend (Department of Eastern European History, Ludwig-Maximilians-Universität München)
Texts and Talks: Russian-American (mis)understandings on early 20th century naturalist congresses

13.40–14.00 Petra Tomsová (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)
Geograf J. V. Daneš a jeho účast na vědeckých kongresech a sjezdech v prvních třech dekádách 20. století

14.00–14.20 diskuse k panelu / panel discussion

14.20–14.40 přestávka na občerstvení / coffee break

Panel 7 / Session 7

14.40–15.00 Jan Calta (Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK)
Československá účast na XII. mezinárodním kongresu historických věd ve Vídni 1965

15.00–15.20 Željko Oset (Univerza v Novi Gorici)
Colloquium Science and Faith (May, 1984)

15.20–15.40 Radmila Švaříčková Slabáková (Katedra historie FF UP v Olomouci)
Konference budoucnosti: Evropská sociálně vědní historická konference (ESSHC) a její vývoj v letech 1996–2016

15.40–16.00 diskuse k panelu / panel discussion

16.00 slavnostní ukončení / final ceremony