Seminář Československá jaderná a částicová fyzika: mezi SÚJV a CERN

aneb ohlédnutí za počátky české a slovenské spolupráce se Spojeným ústavem jaderných výzkumů v Dubně a Evropskou organizací pro jaderný výzkum v Ženevě.

Seminář je organizován Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze a dalšími vědeckými institucemi v rámci projektu Strategie AV 21.

Odbornou garanci nad konáním semináře převzaly Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Dubna a Výbor pro spolupráci ČR s CERN.