70 let poté – připomínka nacistických lékařských válečných zločinů

U příležitosti 70. výročí zahájení následného procesu s nacistickými lékaři (1946) v Norimberku se v Národním technickém muzeu byla v rámci Strategie AV21 připravena samostatná výstava, která byla věnována prvnímu vyšetřování, dokumentaci a reflexi nacistických lékařských válečných zločinů, tedy flagrantnímu zneužití moderní vědy ve jménu politické ideologie. Pro návštěvníky byla k dispozici od 27. dubna do 31. července 2016; výstava byla umístěna ve foyer 1. patra Národního technického muzea.
Výstava, obsahující 24 prostorových panelů, několik dobových publikací a doprovozená instalací uměleckých objektů, byla koncipována ve spolupráci s Centre for Medicine After the Holocaust, Houston, USA a Národním technickým muzeem Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.
Výstava „70 let poté“ byla rozdělena do tří částí. První přiblížila zločiny nacistického masového vyhlazovacího programu „eutanázie“ duševně nemocných a postižených ústavních pacientů z let 1939–1941. V druhé části byl pojednán přechod k holocaustu (akce Reinhard), při němž bylo využito personálu a zkušeností programu „eutanázie“. Následně byly zmíněny některé experimenty nacistických lékařů na vězních koncentračních či vyhlazovacích táborů, jako např. Horsta Schumanna, Siegfrieda Raschera či Josefa Mengeleho. Přiblížen byl také kontext pokusů se sulfonamidy v koncentračním táboře Ravensbrück, který měl přímou návaznost na atentát na R. Heydricha a jeho operaci v Praze. Třetí část výstavy přiblížila bezprostředně poválečnou snahu vyšetřit lékařsky motivované zločiny a potrestat hlavní pachatele a představitele německé zdravotní politiky během lékařského následného procesu v Norimberku. Následovalo připomenutí československého vyšetřování a úloha českých lékařů jako svědků. Stejně tak byly naznačeny limity československého vyšetřování, které nezahrnulo lékaře SS v koncentračních táborech, kteří pocházeli z tzv. sudetoněmeckých oblastí. Na závěr byl tematizován norimberský kodex, který je jedním ze základních lidskoprávních dokumentů a fundamentů současné lékařské etiky. Výstavu doprovodily dobové publikace a několik uměleckých děl amerických autorů, která se inspirovala nacistickými lékařskými zločiny.
Dne 27. dubna 2016, kdy byla výstava slavnostně zahájena, proběhlo od 13.00 rovněž přednáškové odpoledne, na němž se svými příspěvky vystoupili tři přednášející z USA – prof. S. M. Miller, S. Gallin a A. Weinstein.