Searching for a Tongue for Science: Czech Case

Přednáška Jana Surmana (Herder Institut Marburg) z výzkumného okruhu „Networks of modernity – historical approaches“ s následkým workshopem.

Akce se zaměřovala na prosazování národního jazyka ve vědecké komunitě v průběhu 19. století, a to se zvláštním zřetelem na český prostor. Šlo tedy o mezioborově zaměřené téma stojí na hranici dějin vědy, lingvistiky, moderní historie a antropologie.

Soňa Štrbáňová, Seminář „Hledání jazyka vědy, český případ“. Akademický bulletin 2015, č. 9, s. 24–26.