Moc, zrychlení a metriky v akademickém životě

Není pochyb o tom, že produkce vědy a vědění v současnosti prochází dramatickou a mnohovrstevnou transformací, která je provázena novými imperativy souvisejícími s širšími socio-ekonomickými a technologickými posuny. Bezprecedentní bujení kultury auditu, digitálně zprostředkovaná měření a kvantifikace vědy i konsolidace podnikatelsky orientovaného manažerismu a způsobů správy se stávají v současném akademickém světě zcela běžné. Souběžně můžeme pozorovat stále se zvyšující tempo institucionální změny i (tlak na) intenzifikaci vědecké produkce a různorodých akademických procesů charakterizující celkové zrychlování akademického života (v mnoha disciplínách se např. novým pravidlem stává ‘patentuj a prosperuj’/‘patent and prosper’ (Schachman), které doplňuje tradiční ‘publikuj nebo zhyň’/‘publish or perish’). Kvantifikace a metriky se objevují nejen jako řídící instrumenty, které zvyšují celkovou dynamiku akademického života, ale stávají se nezpochybnitelnými autorizujícími nástroji určujícími vědeckou kvalitu, karierní růst a pracovní vyhlídky a proměňují tak vzorce a kritéria akademické profese, tj. způsoby, jak akademici vnímají sami sebe a svoji práci. Metrické pojetí vědy má dnes mnoho afektivních dopadů a představuje důležité rozhraní mezi prací a dohledem v akademickém světě.
Mezinárodní konference bude zkoumat efekty a praktiky auditování vědy a výzkumu a zaměří se též na roli samotných vědců v procesu reprodukce těchto praktik a technik. Bude se též zabývat procesy sociálního zrychlení uvnitř akademického prostředí a tím, jak samotní věci zvládají jejich dopady na každodenní organizaci vědeckých aktivit. Specifické otázky zahrnují například (ale nejen):

  • Empirické a teoretické přístupy ke zrychlování akademického prostředí
  • Zdroje a původ metrik v akademickém prostředí
  • Metriky jako forma sociální kontroly
  • Sebe-organizace spojená s metrikou a/nebo zrychlením
  • Společné strategické reakce na tyto výzvy
  • Vztah mezi metrikou a zrychlením
  • Jak metriky a zrychlení souvisejí s širší sociální krizí

VIDEO ZÁZNAMY A ROZHOVORY

Introduction

Susan Robertson: Vertigo: Time and space in the contemporary university

James Wildson: The Metric Tide

Oili-Helena Ylijoki: ‘Projectification’ in academic knowledge production

Roger Burrows: Ancient Cultures of Conceit Reloaded

Philip Moriarty: The Power, Perils and Pitfalls of Peer Review in Public

Rozhovory

Susan Robertson (University of Bristol)

James Wildson (University of Sussex)

Roger Burrows (University of London)

Philip Moriarty (University of Nottingham)


AUDIO ZÁZNAMY
vystoupení si můžete poslechnout také na webu The Sociological Review.