Jazyk a fyzika

Kolokvium

Dopolední program
08:50 neformální přívítání účastníků u kávy
09:00–09:40 Ladislav Kvasz: Hranice jazyka znamenají hranice světa
09:40–10:20 Jiří Langer: Hovoří příroda jazykem matematiky?
10:20–11:00 Filip Grygar: Bohrovo pojetí jazyka
11:00–11:20 přestávka, občerstvení
11:20–12:00 Miroslav Holeček: Fyzika a jazyk nekonečna
12:00–12:40 Vladimír Havlík: Epistemologie simulace
13:00–15:00 oběd

Odpolední program
15:00 – 17:00 kulatý stůl o jazyce, fyzice a filosofii
Otázky ke kulatému stolu:
– hranice jazyka fyziky jako meze jejího světa
– předpokládá fyzika existenci aktuálního nekonečna?
– úloha matematiky při objevování fyzikálních zákonů
– ontologický status přírodních zákonů
– vyjadřují zákony vlastnosti přírody nebo našich znalostí
– úloha idealizací při budování fyzikálních teorií
– je problém velkého sjednocení problémem jazyka?