XX. ročník slovensko-českého sympozia o analytické filosofii

Jubilejní ročník slovensko-českého sympozia o analytické filosofii, jehož pořádání připadlo na oddělení logiky Filosofického ústavu AVČR, je příležitostí k zamyšlení nad dalším směřováním sympozia, proto se na toto téma konala na podzim minulého roku schůzka zástupců pořádajících oddělení. Cílem změn, které byly na této schůzce přijaty, je zachovat charakter sympozia jako platformy pro setkávání slovenských a českých analytických filosofů a zároveň přiblížit způsob jeho organizace fungování standardní konference.