Workshop Lidové a umělé texty v díle Antonína Dvořáka

Program

10:00–10:15
Přivítání a zahájení

10:15–12:15
Zhudebněné slovo v Dvořákově tvorbě jako výzva
Jan Kachlík (Etnologický ústav AV ČR, Praha)

Zpřítomnění představy lidového ve zhudebnění umělého textu. Dvořákovy Cigánské melodie op. 55
Sandra Malá (Beroun)

Sborový cyklus Z Kytice národních písní slovanských a jeho místo ve sborové tvorbě Antonína Dvořáka
Jan Pirner (EÚ AV ČR, Praha)

Dvořákovy sborové cykly pro mužské hlasy bez doprovodu (B 66 a B 72), prameny versus recepce
Markéta Kratochvílová (EÚ AV ČR, Praha)

Anglické překlady Dvořákových mužských sborů bez doprovodu (B 66 a B 72, B 73)
Patrick John Corness (Coventry University)

přestávka na oběd

14:00–16:00
Sušilovy originály Dvořákových sborů: k sémantice a komunikaci lidové písně z dobové a dnešní perspektivy
Věra Frolcová (EÚ AV ČR, Brno)

Upravené úpravy. Několik poznámek k Dvořákovým Ruským písním (B 603)
Petra Kolátorová (EÚ AV ČR, Praha)

Dvořákovo osobité zpracování náboženských textů
David R. Beveridge (Všenory)

Antonín Dvořák a nejstarší česká píseň. K použití citátu písně „Hospodine pomiluj ny“ v oratoriu Svatá Ludmila
Tomáš Slavický (EÚ AV ČR, Praha)

Dvořákova práce s textem v Armidě
Veronika Vejvodová (Národní muzeum, Praha)

16:10–17:00
Kulatý stůl (moderuje Jan Kachlík)