Umění a tradice / „Vysoké“ a „nízké“

Program

Umění a tradice (26. 11. 2015)

9.00–9.15
Úvodní slovo / Tomáš Winter

I. Moderuje: Alice Jedličková
9.15–9.35
Pečovat o řeč: k etické stránce literárního psaní / Tomáš Koblížek (Filozofický ústav AV ČR, Praha)
9.35–9.55
Autobiografie a reflexe žánrových vzorů / Klára Soukupová (Ústav české literatury a komparatistiky,
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
9.55–10.15
diskuse
10.15–10.30
přestávka

II. Moderuje: Stanislava Fedrová
10.30–10.50
Vincent van Gogh a jeho místo v dichotomii kresby a barvy novověkého a moderního umění / Jan Zachariáš (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
10.50–11.10 Jak mluví knižní vazby? Nakladatelská vazba konce 19. století / Lucie Urbánková (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)
11.10–11.30
„Jednoho jitra červený z lodyhy vyrazil kalich, červený květ.“ Výtvarné ztvárnění motivů Bezručových Slezských písní / Lenka Rychtářová (Slezské zemské muzeum v Opavě)
11.30–12.00
diskuse
12.00–13.00
přestávka na oběd

III. Moderuje: Petr Šámal
13.00–13.20
„Věž, hrad, skála věčnosti.“ Kamenný plášť Zacherlova domu ve Vídni a jeho význam / Jindřich Vybíral (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze)
13.20–13.40
Trojí přístup ke klasické tradici v českém umění počátku 20. století / Eva Štědroňová (Fakulta přírodovědně-humanitní
a pedagogická, Technická univerzita v Liberci)
13.40–14.00
Zářivé hlubiny nového umění / Alice Jedličková – Stanislava Fedrová (Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha)
14.00–14.30
diskuse
14.30–14.45
přestávka

IV. Moderuje: Tomáš Winter
14.45–15.05
Obraz Díkůvzdání československého lidu generalissimu J. V. Stalinovi (1952) / Markéta Peringerová (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
15.05–15.25
(Ne)přijatelnost tradic. Sídliště Vítězného února / Vendula Hnídková (Ústav dějin umění AV ČR, Praha)
15.25–15.45
Jak si přivlastnit tradici. K historismu českého stalinismu / Petr Šámal (Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha)
15.45–16.05
„Rafel Mai Amech Izabi Almi! Dante, Božská komedie, I. Peklo, Zpěv třicátý prvý.“ Experimentálne filmy Jiřího Golda / Lenka Hachlincová (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
16.05–16.45
diskuse


„Vysoké“ a „nízké“ (27. 11. 2015)

9.00–9.15
Úvodní slovo / Pavla Machalíková

I. Moderuje: Václav Petrbok
9.15–9.35
Ke vztahům „nízkého“ a „vysokého“ v české literatuře na přelomu 18. a 19. století / Dalibor Dobiáš (Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha)
9.35–9.55
„Vysoké“ a „nízké“ a výtvarné umění v Čechách raného 19. století / Pavla Machalíková (Ústav dějin umění AV ČR, Praha)
9.55–10.15
Dílo Lorenze Kohla von Kohlenegg (1783–1851) v Kloboukách u Brna jako příklad amatérské výtvarné produkce středních
měšťanských vrstev v době před polovinou 19. století / Pavla Cenková (Národní památkový ústav, územní odborné
pracoviště v Brně)
10.15–10.45
diskuse
10.45–11.00
přestávka

II. Moderuje: Pavla Machalíková
11.00–11.20
Je grafika populární umění? Odpovědi na příkladu katastrof a motivu úpadku / Eva Bendová (Národní galerie v Praze)
11.20–11.40
„…aby to bylo pro vyšší i nižší.“ Antonín Dvořák a jeho vztah k tzv. nízké hudebnosti / Jan Kachlík (Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, Praha)
11.40–12.00
diskuse
12.00–13.00
přestávka na oběd

III. Moderuje: Lada Hubatová-Vacková
13.00–13.20
Lidové umění a výtvarné avantgardy před první světovou válkou / Tomáš Winter (Ústav dějin umění AV ČR, Praha)
13.20–13.40
Česká literární avantgarda a detektivní žánr / Markéta Holanová (Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha)
13.40–14.00
„Vysoké“ a „nízké“ – struktura a funkce v hudbě 20. století / Pavel Kordík (Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, Praha)
14.00–14.30
diskuse
14.30–14.45
přestávka

IV. Moderuje: Vojtěch Lahoda
14.45–15.05
Nelidový Filla. Analýza tvůrčí diskuse členů III. krajského střediska SČSVU s Emilem Fillou v roce 1951 / Milan Pech (Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
15.05–15.25
„Vysoké a nízké umění“ v kontextu dobového výtvarného vzdělávání. Inspirační zdroje v díle výtvarného pedagoga
a umělce Václava Živce / Aleš Pospíšil – Zuzana Skořepová (Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)
15.25–15.45
Kritická revize folkloru a lidových tradic dnes: případový projekt Modfolk / Lada Hubatová-Vacková (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze)
15.45–16.30
diskuse a závěrečné slovo