The Aesthetic Illusion in Literature and the Arts

V programu kolokvia, jehož hlavním cílem bylo iniciovat diskusi mezi filosofy, estetiky a literárními teoretiky o roli iluzivnosti v komunikativním působení literatury a umění, vystoupilo mimo jiné 5 účastníků projektu Umělecké dílo jako prostředek komunikace z Filosofického ústavu a Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Zprávu o kolokviu připravil Tomáš Koblížek a vyšla v čas. Česká literatura. [PDF]