Nespatříte hada. Josef Čapek – František Hrubín – Jan Skácel – Miloslav Kabeláč

Oblastní galerie v Liberci, únor–duben 2017

Autoři výstavy: Pavel Kordík, Pavla Machalíková, Tomáš Winter

Dětský svět – petit monde – je jednou z oblastí, jíž se moderní umění dotklo s nebývalou intenzitou. Velkou pozornost mu věnoval malíř a spisovatel Josefa Čapek, jehož tvorba pro děti zaujímá v české kultuře jedinečné místo. Inspirovala navíc i další umělce, kteří nalezli k dětskému světu tvůrčí cestu: básníky Františka Hrubína a Jana Skácela. Jejich sbírky Modré nebe (1948) a Kam odešly laně (1985) vznikly na motivy Čapkových pastelů a tužkových kreseb s dětskou tematikou, poprvé zveřejněných na zvláštní výstavě v roce 1935. Skladatel Miloslav Kabeláč zkomponoval v roce 1950 cyklus dětských sborů Modré nebe s výmluvným podtitulem Knížka dětských zpívánek podle obrázků Josefa Čapka na slova Františka Hrubína. Výstava představí tyto vzájemné vztahy prostřednictvím multimediální instalace, obsahující Čapkovy obrazy a kresby, Hrubínovy a Skácelovy básně včetně jejich mluvené podoby i Kabeláčův notový záznam skladby a její hudební provedení.


K výstavě vyšla publikace Nespatříte hada / Not a Single Snake in Sight.
Nakladatel: Ústav dějin umění Akademie věd
ISBN: 978-80-86890-88-3, EAN: 9788086890883
Popis: 1× kniha, česky, anglicky
Rok vydání: 2017 (1. vydání)


Recenzní reakce

Hana Rousová: Nespatříte hada (Artlak.cz)


Fotogalerie / vernisáž