Umění jako forma komunikace

Výzkum se zaměří na zkoumání komunikativního potenciálu umění a na podmínky jeho naplnění v reálném veřejném působení uměleckých děl. Předmětem analýzy budou jak komunikativní strategie, které spoluurčují strukturu uměleckých děl, a zakotvení těchto strategií v dobových společenských souvislostech, tak role institucí (galerií, muzeí, vydavatelství, koncertních síní, biografů ad.), které zprostředkují interakci mezi dílem a jeho vnímateli.


Aktivity v roce 2019

8.–10. 4. 2019
The XIV. Prague Interpretation Colloquium Thinking and Speaking about Fictional Worlds

Aktivity v roce 2018

23.–25. 4. 2018
The XIII. Prague Interpretation Colloquium. Fiction and Pretense

Aktivity v roce 2017

22.–25. 5 2017
Konference
How does performance philosophy act? Ethos, ethics, ethnography

únor – duben 2017
Výstava a publikace Nespatříte hada. Josef Čapek – František Hrubín – Jan Skácel – Miloslav Kabeláč

24.–26. 4. 2017
Kolokvium
The Power of Analysis and the Impossibility of Understanding: Lessons from Kafka

říjen – prosinec 2017
Výstava Cirkus pictus. Svět manéže v českém umění 1800–1960.

21. 9. 2017
Workshop Lidové a umělé texty v díle Antonína Dvořáka

9–10. 10. 2017
Workshop Fiction, Its Instruments, Its Creatures and Their Friends

Aktivity v roce 2016

11.–13. 4. 2016
Konference Chaos and Form: Echoes of Beckett in Literature, Theatre and the Arts

Aktivity v roce 2015

26.–27. 11. 2015
Konference Umění a tradice / „Vysoké“ a „nízké“

16. 6. 2015
Setkání nad knihou Lubomíra Doležela Heterocosmica II

20.–22. 4. 2015
Kolokvium The Aesthetic Illusion in Literature and the Arts