Zimní škola kognitivní psychologie

Ve dnech 4.-7.2.2016 proběhl již 8.ročník Zimní školy kognitivní psychologie organizovaný Oddělením kognitivní psychologie Psychologického ústavu AV ČR. Cílem této multidisciplinární konference bylo zprostředkovat aktuální české výzkumy širšímu publiku, především zájemcům z řad studentů vysokých škol.

Program


Čt 4.2.
14:00 Jiří Lukavský (PSÚ AV ČR) – Vizuální paměť na fotografie: charakter scény a prostoru, kapacita paměti

16:30 Renata Androvičová (NUDZ) – Marijuana a erotika: odpověď nucleus accumbens na erotický podnět závisí na individuální reaktivitě prolaktinu na intoxikaci (fMRI studie)

17:00 Jiří Čeněk (FF MU) – Holistické a analytické vnímání: Teorie a empirie

17:30 Anna Chromá (FF UK) – Referování k osobám a souvislost se sociálním porozuměním u dětí


Pá 5.2.

10:00 Juraj Hvorecký (FLÚ AV ČR) – Využitie a limity introspekcie

14:00 Silvie Lišková (NUDZ) – Krása zvířat očima člověka: lidské vizuální preference zvířat

16:30 Jakub Jehlička, Karolína Vyskočilová (FF UK) – Vliv osvojování českého znakového jazyka na prostorovou kognici

17:00 Vojtěch Juřík (FF MU) – Aspekty psychologického výzkumu ve virtuálních prostředích

17:30 Jana Kopřivová (NUDZ) – Spánek a konsolidace paměti


So 6.2.

12:30 Anna Klapetek (LMU Mnichov) – Zraková pozornost v souvislosti s pohyby očí

15:00 Jan Chromý (FF UK) – Psycholingvistika pro nelingvisty

17:30 Dalibor Kučera (PF JČU) – Možnosti využití komputační lingvistiky v psychodiagnostice

18:00 Štěpán Matějka (FF UK) – Online zpracování obouvidových sloves v češtině


Ne 7.2.

9:00 Cyril Brom (MFF UK) – Lety a pády výukových gadget: o rozhlase, letadlech, hrách a tabletech ve školách a také o tom, jak (ne)měřit jejich kognitivně-afektivní vliv

11:45 Gabriela Seidlová Málková (FHS) – Trénink znalosti písmen v předškolním věku – jeho vliv na rozvoj fonematického povědomí a počátečního čtení