Kognice mezi psychologií, filosofií a informatikou

Program

Juraj Hvorecký (FLÚ)
Introspekce a kognitivní fenomenologie

Filip Smolík (PSÚ)
Osvojování jazyka u dětí: úloha teorie mysli a sémantických vlastností slov

Jiří Lukavský – Filip Děchtěrenko (PSÚ)
Vizuální paměť – vliv podobnosti podnětů

Jiří Wiedermann (ÚI)
O výpočetni teorii epistemické kreativity

Jaroslav Hlinka (ÚI)
Spontáníi mozková aktivita v souvislostech