Struktury komunikace, jazyka a myšlení

Výzkum se zaměří na analýzu a možnosti modelování vztahů a procesů, v nichž se realizuje usuzování, reprezentace znalostí, porozumění jazykovému významu a volba komunikativních strategií. Jedním z jeho cílů je integrovat prostředky, které na tomto poli nabízí současná logika, informatika, psychologie, kognitivní věda a filosofie jazyka. Empirickým východiskem výzkumu bude vyhodnocování behavioriálních experimentů i využívání současných poznatků o neurofyziologické bázi kognitivních procesů a komunikativního jednání.


Výzkumné projekty

Usuzování, porozumění a jejich formální modely

Koordinátor
RNDr. Ondřej Majer, Ph.D. (Filosofický ústav)

Zapojené instituce
Filosofický ústav AV ČR; Ústav informatiky AV ČR

Kognice, komunikace, mysl, mozek

Koordinátor
Juraj Hvorecký, Ph.D. (Filosofický ústav), juraj@hvorecky.com

Zapojené instituce
Filosofický ústav AV ČR; Psychologický ústav AV ČR; Ústav informatiky AV ČR