Optimální vývoj a zdařilý život: osobnostní a sociální předpoklady

mezioborový workshop


PROGRAM

Úterý 29. září 2015
10:00 – 10:30
Marek Blatný & Iva Šolcová (Psychologický ústav AV ČR)
Osobnostní předpoklady osobní pohody

10:30 – 11:00
Alice Koubová (Filosofický ústav AV ČR)
Ludický princip v kontextu otázky po zdařilém životě

11:00 – 11:30
Vít Pokorný (Filosofický ústav AV ČR)
Optimální vývoj a mezní zkušenosti

11:30 – 13:00
Společný oběd

13:00 – 13:30
Vladimír Chrz (Psychologický ústav AV ČR)
Narativní konstrukce resilience ve stáří

13:30 – 14:00
Petr Urban (Filosofický ústav AV ČR)
Zdařilý život z pohledu etiky péče

14:00 – 14:30
Káva

14:30 – 15:00
Martin Nitsche (Filosofický ústav AV ČR)
Fenomenologická topologie a vývojová psychologie: metodologické zamyšlení


Středa 30. září 2015

10:00 – 10:30
Katarína Millová (Psychologický ústav AV ČR)
Sociální dimenze optimálního vývoje: otázky a výzvy

10:30 – 11:00
Jiří Šafr & Martin Vávra (Sociologický ústav AV ČR)
Sociální stratifikace a předávání hodnot v rodině

11:00 – 11:30
Lenka Kollerová & Pavlína Janošová (Psychologický ústav AV ČR)
Zastávání se druhých ve školní třídě: Role morálky, postavení mezi vrstevníky a opory učitele

11:30 – 13:00
Společný oběd

13:00 – 13:30
Martina Klicperová (Psychologický ústav AV ČR)
Sociálně psychologické základy demokracie: Teoretická analýza a empirické sondy

13:30 – 14:00
Petr Kouba (Filosofický ústav AV ČR)
Emigrace jako cesta ke kolektivnímu sebenalezení

14:00 – 15:00
Závěrečná diskuse nad kávou