Optimální vývoj a zdařilý život: osobnostní a sociální předpoklady II

PROGRAM

Pondělí 26. 9. 2016

13:30
zahájení

13:40 – 14:10
Marek Blatný & Iva Šolcová (Psychologický ústav AV ČR)
Evidence-based psychology

14:10 – 14:40
Vít Pokorný (Filosofický ústav AV ČR)
Transdisciplinarita jako metodologický nástroj

14:40 – 15:00
káva

15:00 – 15:30
Martina Klicperová (Psychologický ústav AV ČR)
Proměny individuální časové perspektivy v čase: psychologický a filosofický pohled

15:30 – 16:00
Vladimír Chrz & Alice Koubová (Psychologický a Filosofický ústav AV ČR)
Styl, žánr a zdařilý život

16:00 – 16:30
Alice Koubová & Petr Urban (Filosofický ústav AV ČR)
Konvergence etiky péče a fenoménu hry v tématice zdařilého života


Úterý 27. 9. 2016

10:00 – 10:30
Petr Kouba (Filosofický ústav AV ČR)
Křesťanský ideál u sv. Augustina a Petra Chelčického

10:30 – 11:00
Katarina Millová (Psychologický ústav AV ČR)
Generativita a osobní pohoda: vztah mezi přizpůsobením a růstem v kontextu optimálního vývoje

11:00 – 11:30
Martin Vávra & Magdaléna Gorčíková & Jiří Šafr (Sociologický ústav AV ČR)
Výchovné přístupy, třídní rozdíly a vývoj jedince (zamyšlení nad dalším výzkumem)

11:30 – 11:45
Káva

11:45 – 12:30
Lenka Kollerová (Psychologický ústav AV ČR)
Focusová skupina: Vyčleňování určitého typu agresivních žáků třídním kolektivem

12:30 – 13:00
závěrečná diskuse – ukončení