Videoserver Filosofického ústavu AV ČR

Videoserver FLÚ byl zřízen za účelem získání platformy pro publikování akcí pořádaných Filosofickým ústavem v rámci jeho výzkumných záměrů. Cílem bylo poskytnout prostor nejen pro širší odbornou veřejnost, ale i pro běžné zájemce o aktuální problematiku a dění v oblasti filosofie, dějin a kultury, které jsou často spojeny i s aktivní účastí zahraničních významných osobností. Server má tak plnit nejen roli média zprostředkujícího přednášky, konference, sympozia a workshopy pořádané především (ale nejen) na Filosofickém ústavu, ale zároveň má měl sloužit i jako archiv těchto aktivit, které jsou tak dostupné široké veřejnosti. Výhodou takto specializovaného serveru, na rozdíl od komerčních řešení, je jeho nezávislost, výhradně badatelský obsah a nepřítomnost a rušivých reklam.