XII. Letní škola medievistických studií

Téma konference: „Komunikace slovem a obrazem“

Během letní školy byly na hlavní téma realizovány čtyři přednášky a tři semináře, tyto bloky pak doplnila doktorandská sekce. Letní školy se zúčastnilo přes 70 doktorandů všech medievistických disciplín z celkem 26 školících pracovišť; akce tak významně přispěla k prohloubení mezioborové i meziinstitucionální spolupráce.