Semináři o filosofických otázkách matematiky a fyziky

Pozvánka

Na XVIII. semináři o filosofických otázkách matematiky a fyziky (20.–25. 8. 2016, Velké Meziříčí) zazní přednáška Aleny a Petra Hadravových na téma Galileových teleskopických pozorování a Keplerovy reakce na ně.