Konference Certissima signa

Výsledky mezioborové a mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu středověké a raně novověké astronomie byly představeny na konferenci Certissima signa (A Venice Conference on Greek and Latin Astronomical Texts, http://certissimasigna.sns.it/) ve dnech 16. a 17. června 2016 v benátské Biblioteca Nazionale Marciana. Při této příležitosti byl též předán výtisk Galileiho Hvězdného posla a Keplerovy Rozpravy řediteli knihovny BNM dr. Mauriziu Messinovi. Další výtisk pak putoval do Domus Galileana v Pise, který se stará o odkaz i novodobé ohlasy Galileova díla.