Kniha Galileo Galilei: Hvězdný posel – Johannes Kepler: Rozprava s Hvězdným poslem

Dne 28. dubna 2016 se v budově Akademie věd AV ČR na Národní třídě 3 v Praze 1 konala veřejná prezentace knížky Galileo Galilei: Hvězdný posel, a Johannes Kepler: Rozprava s Hvězdným poslem (Alena a Petr Hadravovi, Příbram, Pistorius & Olšanská 2016), která obsahuje první české komentované překlady obou děl.

Hvězdného posla, věnovaného florentskému vévodovi Cosimovi II. Medicejskému, vydal na jaře roku 1610 Galileo Galilei v Benátkách. Popsal v něm svá první pozorování nebeských objektů pomocí dalekohledu, který podle zpráv o tomto vynálezu vlastnoručně zkonstruoval. Dalekohledem nejprve zkoumal povrch Měsíce, jehož členitost mu připomínala Zemi, ohlásil existenci velkého počtu slabých hvězd v Mléčné dráze a některých mlhovinách a hlavně zveřejnil objev čtyř Jupiterových měsíců. Jeden výtisk knihy Galilei poslal do rudolfínské Prahy Johannu Keplerovi, který mu obratem odpověděl obsáhlým dopisem, zveřejněným ještě na jaře 1610 pod názvem Rozprava s Hvězdným poslem. Kepler Galileiho objevy velmi ocenil a porovnal je se svými představami o stavbě vesmíru. Obě díla, která výrazně vstoupila do dobové diskuse o kosmologickém uspořádání světa a která jsou současně i skvělou ukázkou humanistické stylistiky, patří mezi nejdůležitější astronomické práce všech dob.

Výběr skladeb soudobých italských mistrů (1590–1630) přednesl při prezentaci v krátkém pořadu Stelle fermate (Zastavte se, hvězdy!) soubor Motus harmonicus. Prezentace, zmíněné též ve vysílání Meteoru dne 23. 4. 2016, se zúčastnilo na 70 posluchačů z řad odborné i široké veřejnosti a v rámci Strategie AV21 tak byly představeny nové výsledky spolupráce Kabinetu dějin vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i., a Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Zdroje:
http://www.usd.cas.cz/cs/kosmologicke-usporadani-sveta
http://www.astro.cz/clanky/ostatni/nova-kniha-hvezdny-posel-a-rozprava-s-hvezdnym-poslem.html
http://www.astro.cz/kalendar-akci/prvni-ceska-prezentace-unikatnich-del-galilea-galiei-a-johanna-keplera.html
Akademický bulletin 6/2016