Film z dějin raně novověké astronomie

24. května 2016 proběhlo natáčení filmu z dějin raně novověké astronomie, věnované především Johannu Keplerovi a Tychonu Brahovi a jejich pobytu v Praze. Pořad u nás, v Německu a Dánsku natáčela japonská státní televize (NHK), režie Mamoru Ichikawa.