Komunikace v raném novověku: formy, struktury, média

Aktivity v roce 2019

Rosekruciánské manifesty, Evropa a české země v 17. století – výstava a workshop

Aktivity v roce 2018

Monografie Ve stínu Karla Škréty

Kniha Jakž lidé hodnověrní zprávu činí: Formy písemné komunikace v raném novověku

15.–16.6. 2018
Konference Greek and Latin Astronomical Texts from Classical Antiquity to the Middle Ages

Aktivity v roce 2017

19. – 20. 10. 2017
Workshop Rhetoric and Genres of Learned Communication in Early Modern Central Europe

6.9. – 25.10. 2017
Výstava Neviditelný most. Milada Blekastadová 1917–2003

Aktivity v roce 2016

3. 11. 2016 – 31. 3. 2017
Výstava Rozmanitosti Čech, Moravy a Slezska podle Bohuslava Balbína

14. – 15. 10. 2016
Galilei a Kepler na knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě

20. – 25. 8. 2016
Pozvánka na XVIII. seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky

16. – 17. 6. 2016
Konference Certissima signa

9. 6. 2016
Přednáška Nation, patria, religion and liberty

6. 6. 2016
Přednáška Věda a svoboda o Galileovi a Keplerovi

25. – 26. 5. 2016
Raně novověké město jako komunikační uzel

24. 5. 2016
Film z dějin raně novověké astronomie

28. 4. 2016
Prezentace knihy Galileo Galilei: Hvězdný posel – Johannes Kepler: Rozprava s Hvězdným poslem

Aktivity v roce 2015

15. 10. – 7. 2. 2016
Věda – národ – dějiny: expozice Digitalizace a vizualizace korespondence J. A. Komenského

24. 9. 2015
Poster Digitalizace a vizualizace korespondence J. A. Komenského