Metodika Dětského testu slovní zásoby

Pracovní tým pod vedením dr. Smolíka z Psychologického ústavu sbíral data pro připravovanou metodiku Dětského testu slovní zásoby, jež by měl do konce roku vyjít a stát se referenčním manuálem pro základní školy v gesci MŠMT při určování kvality a kvantity dětské češtiny.
Tato činnosti je složena ze dvou aktivit: (1) Adaptace mezinárodního dotazníku na dětskou slovní zásobu DOVYKO. Testováno bylo zhruba 500 dětí. Test slouží k rychlé diagnostice slovní zásoby dětí ve věku 16–30 měsíců. (2) Tvorba originálního testu slovní zásoby s referenčním vzorkem cca 500 dětí. Cílem je vytvořit obrázkový test pro děti ve věku 5 až 7 let (počátek povinné školní docházky), validovat data a získat také další testové údaje.