Kognice mezi psychologií, filosofií a informatikou

Program workshopu:

9:30 – 10:10 Filip Děchtěrenko (Psychologický ústav)
Oční pohyby a zrakové vyhledávání při simulované centrální skotomě

10:10 – 10:50 Jiří Lukavský (Psychologický ústav)
Paměť na fotografie: vliv statistických vlastností obrazu

přestávka

11:00 – 11:40 Jiří Wiedermann (Ústav informatiky)
Nová filosofie počítání: na prahu umělé intelligence

11:40 – 12:20 Filip Smolík (Psychologický ústav)
Reference k první a druhé osobě u malých dětí: souvislosti s jazykovým vývojem a sociální kognicí

12:20 – 13:00 Juraj Hvorecký (Filosofický ústav)

Regulátor, reprezentace, kognice