Languages of Reason

Mezinárodní konference s účastí vědců především z České republiky a dalších zemí EU a Mexika se zaměřila na významné a aktuální téma „Languages of Reason“ a na příbuzná témata, která téma uvádějí do kontextu současné společnosti, kultury a politické veřejnosti. Tyto tematické okruhy byly konkretizovány prostřednictvím analýz témat „Risk and Catastrophe“ a „Political Authority: Within and Beyond the State“ v přednáškách relevantních autorů. Namísto konference rozložené do více dnů se realizovaly tři paralelní sekce ve dvou dnech s následnými intenzivnějšími diskusemi.
Konference posílila partnerství s dalšími (výše uvedenými) univerzitami a státní správou a propojila různé obory humanitních a sociálních věd prostřednictvím analýz vědců z různých oborů. Aktivita byla realizována v rámci interdisciplinárního a transdisciplinárního zkoumání v oblastech současné společnosti a politiky z hlediska filosofie společnosti a politiky, sociologie, politologie, právní vědy, včetně kontextu interkulturních a transkulturních souvislostí.