O. Suša – R. Sťahel: Environmentální devastace a sociální destrukce

Suša, Oleg/ Sťahel, Richard: Environmentální devastace a sociální destrukce.
Praha, nakladatelství Filosofia, ediční řada Filosofie a sociální vědy.

Kniha vyjde v červnu 2016.

Kniha v českém a slovenském prostředí poprvé pojednává o komunikaci mezi dvěma diskurzy: mezi analýzami sociální problematiky a analýzami environmentální problematiky.