Edice Dnešní svět

Nová edice nakladatelství Filosofia, Dnešní svět, přináší převážně překlady knih současných světových filosofů, kterým se daří rigorózním a přitom zároveň srozumitelným a čtivým způsobem pojednat o tématech celospolečenského zájmu. Mezi jinými jde o témata jako povaha a program kritického politického myšlení dnes; úloha humanitního vzdělání ve společnosti, ovládané ekonomickými imperativy; výzvy pro sekularismus v post-sekulárním světě; genderové předsudky a legitimní cíle feministické politiky; vztah multikulturalismu a morálního univerzalismu; imigrační krize a střet kultur; válka, její morální meze a alternativy; etická dilemata moderních biotechnologií; případně morální status zvířat a ekologická etika. Díky svému limitovanému rozsahu a atraktivní grafické úpravě by jednotlivé svazky měly být zajímavé pro široké laické publikum.
V roce 2016 byla publikována kniha Petera Singera, Darwinovská levice. Australský filosof v této knize doporučuje současné levici, aby se vzdala tradičního marxistického, velmi plastického pojetí lidské přirozenosti. Moderní věda, konkrétně darwinovská biologie, totiž dokazuje, že povaha člověka zdaleka není tak tvárná a proměnlivá, jak se domnívali marxisté a jejich následovníci. Prezentace knihy se konala 23. 6. 2016 za účasti editora řady, dr. Tomáše Hříbka a dr. Michaela Hausera.
Do konce roku bude publikován druhý svazek, kniha M. Dummetta, O imigraci a uprchlících. Nedávno zesnulý britský filosof, známý především pracemi o filosofii jazyka a matematiky, v této knize vystupuje jako zastánce imigrace a kritik více méně rasistických předsudků, které imigraci do vyspělých zemí omezují. Prezentace knihy je naplánována na polovinu prosince, představení a diskuze by se měl zúčastnit prof. Tomáš Halík či prof. Jan Sokol.