Formy, nástroje a rizika veřejné komunikace

Výzkum se zaměří na formy, možnosti, a potenciální selhání veřejné komunikace v kontextu aktuálních společenských proměn a jejich globálních i lokálních determinant. Předmětem analýzy budou sociální, politické, právní a kulturní parametry komunikace, včetně možností a limitů interkulturního dialogu. Metodologickou bází výzkumu bude mezioborová spolupráce zahrnující filosofii, sociologii, historiografii, právní vědu a orientální studia.

Aktivity v roce 2016

Monografie Suša, Oleg Sťahel, Richard: Environmentální devastace a sociální destrukce

Edice Dnešní svět

18. – 19. 5. 2016
Konference Languages of Reason

Aktivity v roce 2015

monografie Odjištěná společnost

mnonografie Ulrich Beck: Německá Evropa