Nezařazené

Monografie Ve stínu Karla Škréty

S podporou Strategie AV21 vychází kniha Štěpána Váchy a Radky Heisslerové „Ve stínu Karla Škréty: Pražští malíři v letech 1635-1680. Antonín Stevens, Jan Bedřich Hess, Matěj Zimprecht“, kterou vydalo nakladatelství Academia. Autoři mapují malířskou produkci v Praze a v Čechách ve druhé třetině 17. století, středem jejich zájmu jsou vedle Karla Škréty další malířské osobnosti, […]

Kultura

Divadelní představení Kolokvium z Aristotela

Ve čtvrtek 11. 5. se na půdě Filosofického ústavu konalo divadlení představení Kočovné filosofické divadelní společnosti při katedře filosofie FF MU s názvem „Kolokvium z Aristotela aneb Aristotelovi na stopě“. Plakát k představení ke stažení zde. Fotografie: