Nezařazené

Monografie Ve stínu Karla Škréty

S podporou Strategie AV21 vychází kniha Štěpána Váchy a Radky Heisslerové „Ve stínu Karla Škréty: Pražští malíři v letech 1635-1680. Antonín Stevens, Jan Bedřich Hess, Matěj Zimprecht“, kterou vydalo nakladatelství Academia. Autoři mapují malířskou produkci v Praze a v Čechách ve druhé třetině 17. století, středem jejich zájmu jsou vedle Karla Škréty další malířské osobnosti, […]